Аж үйлдвэрийн мэдээ

 • Lockout tagout – Article 10 HSE prohibition2

  Түгжих шошго – 10-р зүйл ХАБЭА-н хориг2

  10-р зүйл ХАБЭАБХ-ыг хориглох: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хориглох Ашиглалтын дүрмийг зөрчиж зөвшөөрөлгүй ажиллахыг хатуу хориглоно.Сайт руу орохгүйгээр үйл ажиллагааг баталгаажуулах, батлахыг хатуу хориглоно.О... тушаал өгөхийг хатуу хориглоно.
  Цааш унших
 • Control of hazardous energy3

  Аюултай эрчим хүчний хяналт3

  LOTO-ийн удирдлагын бусад шаардлагууд 1. Түгжигдэх тэмдэглэгээг оператор болон операторууд өөрсдөө хийж, аюулгүйн цоож, тэмдгийг зөв байрлуулсан эсэхийг шалгана.Онцгой нөхцөлд, хэрэв би түгжихэд хүндрэлтэй байвал надад...
  Цааш унших