Цахилгаан тасарч, түгжигдэх тэмдэглэгээ

Түгжих шошгосистем нь автоматжуулалтын төхөөрөмж, байгууламжийн (цаашид тоног төхөөрөмж, байгууламж гэх) аюултай энергийг хянах өргөнөөр хэрэгжсэн арга хэмжээ юм.Энэхүү арга хэмжээ нь АНУ-аас гаралтай бөгөөд аюултай эрчим хүчийг хянах үр дүнтэй арга хэмжээний нэг гэж тооцогддог.Гэхдээ "авах" нь ихэвчлэн олон асуудалтай тулгардаг.Ердийн жишээ болТүгжих шошго, энэ нь хүн бүр цоожтой гэсэн үг юм.Үйл явц, системийг бий болгох, хянахаас үл хамааран тоног төхөөрөмж, байгууламжид гүйцэтгэсэн аливаа ажлыг дараахь байдлаар хамгаална.Түгжих шошго, үр дүнд нь аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн олон зөрчилдөөн.

Dingtalk_20211225104855


Шуудангийн цаг: 2022 оны 1-р сарын 12