Хаалганы хавхлагын түгжээ

Гадна эсвэл дотогшоо эргүүлэх нь суурилуулалтыг хөнгөвчлөх бөгөөд зай хэмнэх болно
Хавхлагыг санамсаргүйгээр нээхээс сэргийлж хавхлагын бариулыг бүрхсэн
Өвөрмөц эргэдэг загвар нь нарийн зайд ч хялбар суулгах боломжийг олгодог
Өсөн нэмэгдэж буй ишний хаалганы хавхлагын хувьд төвийн дискийг салгаж болно
Загвар бүрийг аюулгүй байдлын хэрэгсэлд багтаахын тулд хамгийн бага хэмжээгээр эргүүлж болно
Хадгалах зай хэмнэхийн тулд загвар бүрийг илүү том загварт суулгаж болно
Олон ажилчид өөрсдийн аюулгүй байдлын цоожыг нэгэн зэрэг ашиглах боломжтой

f38c454b


Шуудангийн цаг: 2022 оны 1-р сарын 10-ны хооронд